Müzayede Yoluyla Eser Satışı

ADIM ADIM MÜZAYEDE YOLUYLA ESER SATIŞI 
 

1) Eserlerin Ön Kabulü 

Sahip olduğunuz eserler ofisimizde ya da evinizde uzmanlarımızca incelenip müzayede için uygun görülenler için bir ‘müzayede başlangıç fiyatı’ belirlenir. Eser sahibinin de kabulü halinde eserler bir sözleşme düzenlenerek teslim alınır. 
 

2) Araştırma Evresi 

Eserler hakkında konunun uzmanlarınca inceleme ve araştırmalar yapılır. Elde edilen bilgiler online müzayede kataloğunda yer alır. 
 

3) Katalog ve Tanıtım 

Müzayedeye kabul edilen eserlerin tanıtımı, Tuna Müzayedece hazırlanan eserlerle ilgili fotoğraf ve detaylı açıklamaların yer aldığı kapsamlı bir ‘online müzayede kataloğu’ ile yapılır. Hazırlanan Katalog Tuna Müzayede web sitesi ile tüm sanat portallarında yayınlanır ve koleksiyonerlere online olarak ulaşır. 
 

4) Satılan Eserlerin Bedellerinin Ödemesi 

Müzayede yoluyla eserin satışını takiben en geç 35 (otuz beş) gün içinde satış bedeli eser sahibine nakden ödenir.